Regulamin

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://www.tylkomatryce.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.tylkomatryce.pl jest prowadzony przez firmę:

NRC PLUS Agnieszka Popek ul. Jana Ostroroga 20A 01-163 Warszawa NIP: 527-142-77-18 tel. 790-600-014
Organ rejestrujący działalność gospodarczą: Prezydent miasta stołecznego Warszawy

Adres do wysyłek, zwrotów i reklamacji: NRC PLUS ul. Ostroroga 20A 01-163 Warszawa


3. Zakup w sklepie internetowym http://www.tylkomatryce.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

4. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty". Aby w pełni korzystać z wszystkich funkcji sklepu, niezbędne jest założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane do chwili ich prawidłowej weryfikacji

9. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).  Cena podana przy produkcie jest wiążąca z chwilą zakupu.

11. Firma wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

12. Firma prowadzi zarówno sprzedaż wysyłkową jak i stacjonarną, jednak odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

III. Zwroty i reklamacje

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem tylkomatryce@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej (wzór formularza do pobrania: www.tylkomatryce.pl ):
1) imię, nazwisko, adres, adres e-mail, kontaktowy nr telefonu Kupującego,
2) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji (lub data dokumentu sprzedaży lub data otrzymania towaru),
3) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Konsument może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przysługuje kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru.
1) Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli w formie pisemnej lub załączyć je do przesyłki zwrotnej (wzór formularza do pobrania: www.tylkomatryce.pl )
2) W przypadku odstąpienia od Umowy koszt zwrotu, odesłania towaru ponosi Konsument. Przesyłka zwrotna musi być staranie zapakowana. Adres zwrotny jest umieszczony na początku niniejszego regulaminu.
3) Prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie produktów, których stan jest niezmieniony (towar nie używany), a opakowanie kompletne.
4) Po sprawdzeniu stanu zwracanego towaru Sprzedający zwróci otrzymaną od Kupującego płatność za towar oraz najtańsze oferowane w ramach tej sprzedaży koszty wysyłki. Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć produkt bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży oraz dopuszczalnych przez normę jakości (ISO) danego produktu - informacja o normie jakości znajduje się w opisie przedmiotu.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie lub przynależnym do miejsca zameldowania. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru …………………………………………….… .
Informacje dodatkowe : ……………………………………….
……………………………………….……………………………………….……………………………………….

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Allegro……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)